Історія заснування станції юних техніків

Теребовлянська станція юних техніків заснована як відділ на базі Микулинецького БП в 1975 році. В 1976 році з вересня стала районною станцією юних техніків, де працювало три гуртки, та на даний час знаходиться в двох орендованих приміщеннях одне по адресу м.Теребовля вул.Шевченка 53 та філіал по адресум.Теребовля вул.Застіноцька 12.тел.2-12-85 ел.почта hyson@ukr.net


Характеризуючи стан матеріально - технічної бази СЮТ потрібно врахувати те, що СЮТ має в наявності 2 майстерні та 8 лаболаторій в яких проводяться заняття гуртків. Проте за останні роки гуртки СЮТ через відсутність належного фінансування не забезпечувались ніяким новим обладнанням, однак ряд підприємств міста передали безкоштовно некондиційні матеріали для роботи технічних гуртків. Так, . На базі СЮТ діє 46 гуртків науково-технічного напрямку, якими охоплено 503 дітей. В СЮТ працюють гуртки на базі шкіл району, а саме: Золотниківської СШ 1-III ст, Кобиловолоцької СШ 1-III ст, Дружбівської СШ 1-III ст, Плебанівської ЗОШ 1-II ст, , Гумниської ЗОШ 1-II ст.,Теребовлянської ЗОШ №2, та №3.Микулинецької ЗОШ І-ІІІст. Іванівської ЗОШ І-ІІІст.Боричівської ЗОШ І-ІІст, та Острівецької ЗОШІ-ІІст. За останні роки кількість груп при СЮТ зменшилась з 54 до 46 гуртків. В СЮТ працює 24 педпрацівники, з яких з вищою освітою - 13, з середньою спеціальною - 9, заочно навчаються - 2. Заняття гуртків керівники проводять згідно програм Міністерства освіти і науки Украіни. На заняттях гуртка інформатики ведеться довузівська підготовка. Гуртківцям видаються свідоцтва про позашкільну освіту згідно наказу Міністерства освіти і науки № 510 від 12.07.2001р.

В програмно-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу використовуються типові програми: за освітніми галузями: техніка, математика, фізика та інформатика; за цілями програм: пізнавальні, розвиваючі, професійно-прикладні, науково-дослідні; за формою навчання: групові та індивідуальні; за структурою: однопрофільні, комплексні, за роками навчання: перший, другий, третій. Навчальні плани і програми відповідають по класифікаційному рівню навчання: 1-початковому- загальнорозвиваючому; 2-основному- поглибленому.

В організації виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю беруться до уваги потреби, інтереси і вимоги дітей, батьків, педагогів. В навчально-виховний процес впроваджуються нові досягнення освіти та науки, працюють нові гуртки:дизайн, початкове технічне моделювання, природа та фантазія, інформатика, м'ягка іграшка та сувеніри. Гуртки м'ягкої іграшки та сувенірів працюють на базі Теребовлянської СШ№2, та Дружбівської ЗОШ 1-III ст. Найкраще відвідування гуртківцями гуртків на базі сільських шкіл, а саме на базі Золотниківської СШ 1-III ст, Острівецької ЗОШ 1-IIІ ст., Гумниської ЗОШ 1-II ст. Враховуючи вікові та індивідуальні особливості дитини керівники гуртків намагаються прикласти максимум зусиль для вивчення нахилів та здібностей кожного підлітка. В своїй роботі керівники гуртків тісно співпрацюють з організаторами позакласного виховання в школах району та міста. Так на початку навчального року методистом СЮТ розповсюджується анкета в якій дітям пропонується дати відповідь на який гурток хотіли б ходити учні, той чи інший вид спеціальності хотіли б опанувати - відповідно до цих запитів організовуються профілі гуртків. Керівники гуртків через позакласних організаторів повідомляють про конкурси, зустрічі та інші масові заходи, які відбудуться на базі СЮТ. Питання по професійній орієнтації молоді розглядаються на методичних та педагогічних радах, на яких керівники гуртків висвітлюють напрямки роботи своїх гуртків по профорієнтації гуртківців. Головним завданням кожного керівника гуртка СЮТ є залучення та заохочення до гурткової роботи так званих "слабких" підлітків та дітей з неблагополучних сімей. Саме таких дітей керівники гуртків в першу чергу залучають в гуртки, тому, що саме такі діти потребують особливої уваги, підтримки та індивідуального підходу. Керівники гуртків разом з іншими гуртківцями впливають на дитину так, щоб зацікавити її до будь-якої роботи з метою зникнення негативного впливу вулиці. Однією з форм відпочинку і оздоровлення гуртківців на період літніх канікул є походи в ліс та поїздки на обласні змагання по радіоспортивній пеленгації та авіа та ракетомодельному моделізму під час яких діти займаються спортом та відпочивають під наглядом керівників гуртків. Після кожної педагогічної ради видається наказ в якому вказується термін і відповідальний за виконання; з яким ознайомлюються керівники гуртків.

На початку навчального року на педагогічній раді затверджується річний план роботи закладу, в якому підводиться підсумок роботи за минулий навчальний рік, інструктивно-методична робота, організаційно-масова робота, робота гуртків, робота з кадрами, контроль та керівництво, робота педагогічної ради, фінансово-господарська робота де вказуються хто відповідальний та терміни виконання. Для стимулювання творчого самовдосконалення формується орієнтація дітей на досягнення особистого успіху через участь у конкурсах, виставках, змаганнях. Традиційно кожен рік в період зимових канікул на базі СЮТ проводиться Тиждень науки та техніки, змагання юних радіолюбителів, конкурс на кращу програму для ЕОМ, конкурси між гуртківцями, спортивні змагання. В період весняних канікул проводиться конкурс робіт юних фотолюбителів, виставка робіт технічних гуртків кращі з яких експонуються на обласній виставці технічної творчості школярів та юнацтва. На кінець навчального року проводиться підсумок роботи гуртків СЮТ, матеріали підсумків узагальнюються наказам по СЮТ і розглядаються на засіданні педагогічної ради. Дана установа бере участь у всіх обласних масових заходах з технічної творчості. Підтримується тісний зв'язок з школами району. Робота закладу висвітлюється через районну газету "Воля" Керівниками гуртків проводяться екскурсії, конкурси, виставки-огляди кращих робіт, перегляди відеофільмів, показові виступи авіа та ракето моделістів . Для контролю та керівництва стану навчально-виховного процесу ведеться журнал для запису висновків і вказівок по наслідках внутрістанційного контролю. В ході відвідування занять звертається увага на; відвідування гуртківцями гуртка: дотримання керівниками гуртків і гуртківцями техніки безпеки під час проведення занять; методика проведення занять; раціональне використання часу на занятті, охоплення гуртківців роботою; виховання і розвиток якостей раціоналізатора і винахідника; досягнення мети заняття Два рази в місяць проводяться методичні наради на яких розглядаються питання: Діяльність та планування роботи установи між нарадами: ознайомлення керівників гуртків з наказами та інструкціями Міністерства науки і освіти України, розпорядженнями та наказами обласного та районного відділу освіти: про атестацію педпрацівників: про роботу з дітьми, які вимагають підвищеної педагогічної уваги: виховна робота в позашкільному закладі: підготовка та розгляд поточних питань які виникають в процесі роботи установи: Згідно плану роботи СЮТ три рази в навчальний рік проводяться педагогічні ради, на яких розглядаються питання: обговорення та затвердження плану роботи СЮТ на навчальний рік; підготовка приміщень до навчального року; підведення підсумків роботи СЮТ за півріччя та навчальний рік; профорієнтаційна робота в гуртках; гурток позашкільного закладу, як джерело дитячої творчості; індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

СЮТ працює, як технічний центр, який проводить цілеспрямоване науково-методичне забезпечення та прогнозування позашкільного педагогічного процесу з врахуванням найновіших досягнень науки та передового педагогічного досвіду. Розробка та випуск методичних рекомендацій проводиться керівниками гуртків разом з методистом СЮТ з врахуванням потреб мережі технічних гуртків шкіл району та міста. Методичні розробки розповсюджуються на семінарах, нарадах директорів а також на секційних заняттях вчителів трудового навчання, конкретно з врахуванням роботи технічних гуртків в школах.

В СЮТ проводяться вечори-диспути, виставки кращих робіт гуртківців району, конкурси-огляди, які знайшли своє відображення в таких заходах, як "Вечорниці в ніч на Андрія", та методичній розробці "Допомога в проведенні Новорічних ранків в школі" гуртка дизайн, акції "Віддай серце друзям", сценарій урочистої лінійки до "Дня вчителя" які були рекомендовані організаторам позашкільного виховання для проведення аналогічних заходів в їхніх школах. В своїй роботі з питань проведення конкурсів, змагань СЮТ користується положеннями змагань та конкурсів, надісланих обласним Тернопільським ОКЦНТТШУМ з метою максимально наблизити умови районних змагань та конкурсів до обласних. Керівники гуртків беруть участь у всіх обласних навчальних семінарах.

Методистом СЮТ ведеться книга консультацій та відвіданих занять керівників СЮТ з методичним аналізом та зауваженнями щодо проведення кожного заняття. На методичних нарадах обговорюються недоліки в проведенні занять та робляться відповідні записи про недоліки в роботі керівників гуртків в книзі внутрістанційного контролю. Облік роботи проведеної методистом СЮТ ведеться за допомогою сучасної комп’ютерної техніки та офісного обладнання.

В березні 2004 року гурток інформатики СЮТ силами батьківського комітету був підключений до всесвітньої мережі Інтернет з створенням власного сайту через який відтворюється інформація про роботу Станції юних техніків, діти спілкуються та діляться своїми технічними досягненнями та враженнями, дізнаються про найостанніші новини в Україні та в нашому місті.

Кiлькiсть переглядiв: 152

Коментарi